top of page
Dukla_Praha_white.png
Home 1
Dukla Praha bile.png

Jsme sportovní klub, ve kterém se věnujeme výhradně šermu KORDEM.

Oddíl sportovního šermu je součástí Tělovýchovné jednoty Dukla Praha, z. s. 

Sportovní aktivity vyvíjíme v pronajatých tělovýchovných zařízení a na základě spolupráce s Armádním sportovním centrem Dukla, kde využíváme prostory především stadiónu Juliska.

Aktuality

AKTUALITY

Pozvánka na Volební členskou schůzi oddílu šermu TJ Dukla Praha z.s.
svolanou na základě rozhodnutí výboru oddílu na pondělí 19. června 2023,
v 18:00 hod
Místo konání: Dukla klub (fan shop), Podbabská 5, Praha 6


Jiří Adam 
předseda oddílu

pozn.: podle platných stanov TJ Dukla Praha, z.s., se schůze s hlasem rozhodujícím může účastnit pouze člen oddílu starší osmnácti let.

 

4.4. 2022

Vzhledem k rekonstrukci šermírny je třeba do zítřka tj. 5. 4. 2022 vyklidit skříňky v šatně. Do skříněk se cca 3 měsíce nedostaneme. 

Ve středu 6. 4. se trénink RUŠÍ. Na Dukle bude probíhat fotbalové utkání. 

Systém tréninků od 11.4. včas upřesníme. 

15. 6. 2022

Poslední trénink šermířské sezóny 2021/2022 se uskuteční ve středu 22. června od 17 do 18 hod, již bez volného šermu.  Poslední plavecký trénink proběhne v úterý 21. 6. do 18 hod. 

První trénink po prázdninách plánujeme na 5. září od 17 hod.Hlavní tréninky budou probíhat opět  každé pondělí a středu od 17 do 18 hod (skupina mírně pokročilých) a dále 18 - 19 hod (závodníci). Během měsíce září 2022 doupřesníme další tréninky pro závodníky. 

UPOZORŇUJEME ještě na možnost se přihlásit na naše prázdninové soustředění viz. info v sekci "Soustředení". 

Přejeme všem krásné prázdniny!!!

15. 3. 2022

Upozorňujeme na platbu členských příspěvků ve výši 2 500 Kč (únor až červen 2022) na číslo účtu 18339061/0100, variabilní symbol: 36, do poznámky pro příjemce uveďte jméno šermíře, jinak nebude platba spárována. Platbu prosím proveďte nejpozději do 25. března 2022.

Děkujeme !!! 

pozn. v případě, že jste uplatnili příspěvek z "Aktivní šestky" zašlete částku sníženou o příspěvek 600 Kč.

Pokud využíváte vypůjčené klubové vybavení, tj. oblečení a masku, přičtěte k platbě příspěvku následující částku:

-  komplet oblečení (kalhoty + horní díl) 1 000 Kč (v případě, že máte pouze kalhoty nebo jen horní díl 500 Kč),

- maska 500 Kč,

- spodní vesta 300 Kč.

Platba za vypůjčené vybavení je vždy 1 x ročně, teď tedy za závodní sezónu září 2021 - červen 2022.

15.12. 2021

Poslední trénink před Vánocemi se uskuteční v pondělí 

20. prosince 2021. První trénink v novém roce bude 3. ledna 2022.

20.10. 2021

Vzhledem k podzimním prázdninám se ve středu 27. 10. RUŠÍ TRÉNINK. Šermířské školy zůstávají dle dohody s trenéry.

Pondělní trénink a úterní plavání proběhne klasicky ve stanovených časech. 

5.10. 2021

Zítra se na Dukle koná fotbalový zápas. Vzhledem k určitým opatření ohledně vstupu se sejdeme všichni mezi 16.45 hod až 17.00 hod u horní brány (horní část oploceného parkoviště). Do areálu nevstupujte jednotlivě, do šermírny půjdeme všichni společně. 

IMG_3388.jpg
O šermu

O ŠERMU

platný povrch - kord_1.png

Sportovní šerm je moderní sport, který se řadí do skupiny bojových sportů.  

Sportovní šerm je tradiční olympijský sport již od OH v roce 1896 a je jedním z pěti sportů, které byly pokaždé zařazeny do programu letních her. Ve sportovním šermu se používají tři zbraně: kord, fleret a šavle.

Šerm kordem je součástí i moderního pětiboje, který je úzce spjat s naším klubem.

Šerm je velmi náročný jak na fyzickou kondici člověka, tak na jeho psychickou odolnost. Je to sport, který mohou šermíři provozovat od dětství až do pozdějšího věku.

V našem oddíle se specializujeme na šerm KORDEM. Kord je bodná zbraň a platí zde zásah na celé tělo. Pravidla jsou oproti šermu fleretem či šavlí mnohem jednodušší. Kdo první bodne, má bod. V šermu kordem navíc platí tzv. duble, což znamená, že pokud šermíři bodnou oba ve stejnou chvíli (1/5 sekundy), rozsvítí se světlo na obou stranách elektrického zařízení a oběma soupeřům se přičte bod.

Tréninky

TRÉNINKY

Tréninky probíhají na stadionu Juliska, v šermírně v hlavní tribuně.

Přípravka – nováčci:

Pondělí a středa 17 – 18 hod

Pokročilí – závodníci:

Pondělí a středa 17 – 19 hod

čtvrtek  od  18 hod - volný šerm

 

Po celý týden dle domluvy s trenérem probíhají individuální šermířské školy

Nábor

NÁBOR

Nábor nováčků pro šermířskou sezonu září 22 - červen 23 byl již ukončen. Z kapacitních důvodů již na tuto sezónu nepřijímáme další zájemce.  

V našem oddíle přijímáme chlapce i dívky zpravidla od 10 let do 13 let (věk je uveden jako orientační).

Mladší nebo starší zájemce přijímáme po domluvě s trenéry. Nábor pořádáme každé září daného roku.

 

Členství v klubu vzniká na základě podané přihlášky a vyplnění souhlasů GDPR:

- přihláška do klubu

- GDPR souhlas - Dukla Praha - příloha č. 1 k přihlášce

- GDPR souhlas - ČŠS - příloha č. 2 k přihlášce

Členské příspěvky:

Členské příspěvky za pololetí činí 2 500 Kč.

Platbu za období září - leden je nutné uhradit do konce září, za období únor - červen do konce měsíce února.

číslo účtu: 18339061/0100

variabilní symbol: 36

do zprávy pro příjemce uveďte jméno šermíře

moderní rytíř.jpg
Soustředění

Soustředění na rok 2023 připravujeme

Kontakt

KONTAKT

ŠERMÍŘSKÝ ODDÍL TJ DUKLA PRAHA

Na Julisce 28/2, 160 00 Praha 6 - Dejvice
od metra A Hradčanská bus 131 zastávka Juliska

Předseda oddílu a hlavní trenér: Jiří Adam, tel.: 724 048 861

 

Trenéři: Martin Durych, tel.: 724 884 080

                  Hana Janíková, tel.: 604 531 395

E-mail: sermdukla@gmail.com

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Děkujeme za odeslání!

DĚKUJEME ZA PODPORU

2149287_643712_Praha_logo.png
logo praha 6.jpg
Narodni sportovni agentura_logo rgb.png
logo-color.png
bottom of page